VCA Basisveiligheid herhaling nascholing beroepschauffeurs CCV (met VCA- examen)

Inleiding

Iedere beroepschauffeur met een rijbewijs C en/of D is vanaf september 2009 verplicht om iedere 5 jaar minimaal 35 uur te besteden aan nascholing. Het voldoen aan de nascholingseisen in het kader van de "Richtlijn vakbekwaamheid" wordt voor iedere chauffeur in Nederland bewaakt door het CCV (een onderdeel van het CBR). IMR Training is door het CCV gecertificeerd om de herhalingscursus VCA Basisveiligheid te mogen geven. Wanneer u als chauffeur bij IMR Training aan de cursus "VCA Basisveiligheid herhaling nascholing beroepschauffeurs" deelneemt, dan staat deze deelname gelijk aan 7 uur nascholing.

De Cursus Basis Veiligheid herhaling (VCA ) is door IMR training ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid), ECABO en Centraal College van Deskundigen. De Cursus (training) Basisveiligheid VCA is bestemd voor operationele medewerkers in verschillende branches (bouw, installatie, petrochemische industrie e.d.).

Cursusprogramma

De cursus bevat de volgende modulen:

 1. Arbeidsomstandigheden en wetgeving
 2. Risico's en beheersmaatregelen
 3. Gevaarlijke stoffen
 4. Brand en explosiegevaar
 5. Besloten ruimten
 6. Gereedschappen en machines
 7. Hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen
 8. Werken op hoogte
 9. Lassen
 10. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten.
Alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen net als koffie, thee en lunch.

Duur

De training duurt 1 dag.

Locatie

De cursus wordt gehouden op de eigen cursuslocatie van IMR training (Distributieweg 29 te Alphen aan den Rijn).

Kosten

De kosten bedragen € 220,- excl. BTW per aangemelde deelnemer.

Examen VCA Basisveiligheid

Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Tijdens dit digitale beeldschermexamen, dat door een onafhankelijk en door een ECABO-erkend exameninstituut wordt afgenomen, worden aan de cursist 40 meerkeuzen vragen voorgelegd. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist het Diploma Basisveiligheid uitgereikt. Deze heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Indien gewenst is het mogelijk om het examen Basisveiligheid in een vreemde taal af te leggen. De examenopgaven zijn dan vertaald in bijvoorbeeld Engels, Duits, Frans, Pools, Portugees of Turks. Voor medewerkers met leesproblemen is het ook mogelijk om een voorleesexamen te krijgen. De vraag en de antwoorden worden dan door de examinator voorgelezen. Aan een examens in een vreemde taal en voorleesexamens zijn aanvullende kosten verbonden. Voor meer informatie hierover kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen, zodat wij u kunnen helpen bij het nemen van de beslissing omtrent de te kiezen examenvorm.

Aanmelden

U kunt kandidaten aanmelden middels het aanmeldingsformulier op onze website.

Deelnemers kunnen tot 1 week voor aanvang van de cursus worden aangemeld, onder voorwaarde dat op de gewenste datum nog plek beschikbaar is.

Terug

Overzicht

OmschrijvingVCA Basisveiligheid herhaling nascholing beroepschauffeurs CCV (met VCA- examen)
Kosten€ 220,- per deelnemer (ex. BTW)
Opmerkingen
 • Duur van de training: 1 dag
 • Inclusief cursusmateriaal
 • Inclusief aan- en afmelding bij het CCV examenhuis
 • Inclusief deelname aan het VCA examen, VCA Basisveiligheid
 • Inclusief koffie, thee en lunch
 • Inclusief certificaat en pasje (indien geslaagd)
 • VCA examen via beeldscherm (direct voorlopige uitslag)
 • Kenmerk CCV: U05-2 VCA Hercertificering
 • Waarde nascholing: 7 uur
aanmelden
Bratpack – The Online Performers